Techniektraining

TECHNIEKTRAINING


Bij de techniektraningen komen de onderstaande  onderdelen aan bod:


Spelvormen

Techniek

Techniekvormen met afwerken

Partijvorm met grote en kleine doeltjes

Wedstrijdvormen

Looplijnen

Timing

Spelpatronen

Verdedigings- en aanvalstechnieken

                                                                        Wanneer en welke technieken in welke situatie

                                                                        Voorkomen van doelkansen van tegenpartij

KEEPERSTRAINING

De hedendaagse keeper heeft een steeds belangrijkere rol in het voetbal. De vroegere “lijnkeeper” is veranderd in een “meevoetballende keeper”.

Hij leidt en coacht de verdediging en heeft een sturende rol in de 16 gekregen.

Deze nieuwe vorm van keepen betekent dat de doelman heel veelzijdig moet zijn. De keeperstrainingen worden zoveel mogelijk 1-1 gegeven.

De volgende onderdelen worden behandeld:

Traptechniek                            Looplijnen                   Tweebenig worden

Timing                                     Positie in veld              Looptraining

Bal aanname                            Reactiesnelheid            Spelvormen

Spelhervattingen                      Vangen

Partijvormen                            Technieken

                             

De keepersactiviteiten worden weer belangrijker en uitgebreid

Hij moet bij opbouw van achteruit, de speler coachen bij z'n eerste balaanname

Vooral bij een uittrap, staat de ontvanger meestal met z'n rug naar de tegenstander,

terwijl de keeper zicht heeft over het hele veld.

De keeper geeft aan welke actie de ontvanger moet ondernemen; links en rechts uitdraaien, kaats, actie.

De keeper blijft doorcoachen bij volgende balcontacten tot middenlijn, waar een andere speler het overneemt.

Bij balbezit tegenpartij/BBT gaat hij zijn spelers instrueren, zodra de bal over het de middellijn komt, alsmede bij balverlies op eigen helft.

Hij geeft de looplijn aan, kruisen verdedigers, moment van actie, rugdekking.

De keeper is nu dus ook heel belangrijk in het voorkomen van doelkansen van de tegenpartij, op het moment dat de bal op de eigen helft komt.

Het voordeel van coachen vanuit een centraal vast punt, is dat er geen verrassingen ontstaan.

Iedere speler weet wat hij  moet doen, naar wie hij moet luisteren en kan dus heel snel reageren en positie kiezen.

Het lijkt misschien raar, maar de keeper  zal door z'n coaching na afloop doodmoe zijn, ongeacht of hij veel of weinig contact heeft gehad met de bal.

Een hele wedstrijd kijken, denken, roepen, geconcentreerd blijven, is ook fysiek heel erg zwaar.--

Opleiding

Een onderdeel van de opleiding bestaat uit het spelen van vriendschappelijke wedstrijden

en sterke toernooien.


Ook nu geldt weer dat de meest talentvolle spelers worden opgesteld in de sterkste toernooien.


De spelers dragen in wedstrijden en toernooien de tenues van de voetbalschool.