Doelstelling

Doelstelling APK Voetbal- en Keepersopleiding


Doelstelling:


1 speler per seizoen aan BVO aanbieden voor scouting


E teams hoofdklasse en D en C teams op divisie nivo


Toelating VBO:


Elke nieuwe speler wordt tijdens een training/wedstrijd beoordeeld door trainers via  een scoutingformulier.


Toelating wedstrijden:


De beste wedstrijdspelers worden opgesteld, de anderen  moeten via hun progressie  op de trainingen een plaats in het team veroveren.

 

Trainingen:


Bij verhindering altijd afmelden via mail.


15 minuten voor aanvang van de trainingen aanwezig.


Na afloop van de training ruimen de spelers de materialen op en gaan gezamenlijk  naar de kleedkamer.


Bij regelmatige afwezigheid volgt uitsluiting van wedstrijden, tenzij anders beslist door trainers, evt gevolgd door  verwijdering van de VB0.Beoordeling:


Herfstvakantie/ kerstvakantie, eind juni.

In deze beoordeling worden aandachtspunten vermeld, alsmede het advies over  doorgaan of stoppen.


Gedrag:


Aangezien de VBO gast is op de trainingslocaties, zal streng worden gelet op de orde en netheid.


-

-